PPOŻ.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej oferujemy Państwu:


1. Nadzór ppoż. - kompleksowe prowadzenie całości spraw i dokumentacji związanych z ochroną przeciwpożarową w Państwa firmie.
2. Szkolenia ppoż. - szkolenia z zakresu ewakuacji i zwalczania pożarów, przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej nowozatrudnionych pracowników.
3. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych.
4. Przeglądy ppoż. - przeprowadzenie okresowych przeglądów z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów.
5. Podręczny sprzęt gaśniczy - dobór odpowiedniej ilości i rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego dla obiektów.
6. Przeglądy gaśnic - okresowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego (z wyłączeniem konserwacji).
7. Doradztwo - w zakresie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
8. Kontrole PSP - współreprezentowanie klienta podczas kontroli Państwowej Staży Pożarnej, opracowanie odpowiedzi na decyzje administracyjne.
9. Instrukcje ppoż. - opracowanie ogólnych i szczegółowych instrukcji z zakresu ppoż.
10. Dokumentacja - opracowanie zarządzeń wewnętrznych i innych dokumentów w zakresie przepisów ppoż. w firmie.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

kontakt