PIERWSZA POMOC

W zakresie Pierwszej Pomocy oferujemy Państwu:


1. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
2. Doradztwo - w zakresie odpowiedniego doboru rodzaju i ilości apteczek pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz samochodach służbowych.
3. Dokumentacja - opracowanie dokumentacji wewnętrznej w zakresie wyznaczania osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz obsługę apteczki.

Responsive image

KURS Z ZAKRESU PODSTAW UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

6-cio godzinne szkolenie z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W trakcie kursu umawiane są podstawowe zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy dla dorosłych przy:
- oparzeniach,
- zranieniach,
- ataku padaczki,
- zadławieniach,
- złamaniach, zwichnięciach i skręceniach
- nagłym zatrzymaniu krążenia.

Przedstawiamy także zagadnienia prawidłowego doboru apteczki pierwszej pomocy do zakładu pracy, domu oraz samochodu.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

kontakt